Lipno - Týn nad Vltavou
Lipno je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959.   S rozlohou 48,7 km2 jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za české či jihočeské moře). Délka vzdutí dosahuje 42 km. Nejširší je nádrž u Černé v Pošumaví, kde se rozlévá až na 5 km. Na pravobřežní straně…
počet půjčoven: 5
počet lodí: 7
Horní Vltava

Třebenice - Mělník
počet půjčoven: 0
počet lodí: 0
Dolní Vltava

-
Vodní nádrž Slapy je přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Slapy ve Středočeském kraji. Podle rozlohy (11,626 km2) je šestou největší přehradou v České republice. Její hloubka je 58 m a hladina se nachází v nadmořské výšce 271 m n. m. Přehrada byla postavena jako součást tzv. Vltavské kaskády v letech 1949–1955. Hráz přehrady dlouhá 260 m a vysoká 60 m je založena na skalním podloží. Vodní elektrárna Slapy byla uvedena do provozu v letech 1955–1956. V elektrárně jsou nainstalovány 3 Kaplanovy turbíny o výkonu 3× 48 MW. Plného výkonu je elektrárna schopna dosáhnout za 136 s.
počet půjčoven: 1
počet lodí: 2
Vodní nádrž Slapy

-
Vodní nádrž Orlík je součást Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Nese jméno zámku Orlík, který kdysi vystupoval na skále nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Těleso Orlické přehrady je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Její 450 m dlouhá betonová tížní hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Vzdutí je dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Objemem zadržené vody se…
počet půjčoven: 2
počet lodí: 9
Vodní nádrž Orlík

-
počet půjčoven: 0
počet lodí: 0
Vodní nádrž Rozkoš

Týnec nad Labem - Hřensko
počet půjčoven: 0
počet lodí: 0
Labe

Otrokovice - Rohatec
Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže (tzv…
počet půjčoven: 2
počet lodí: 12
Baťův kanál

Potřebujete poradit? Napište na info@proplujcesko.cz